Motie waarvan melding is gemaakt in de inspreektekst Perspectiefnota.

Motie  representatiever onderhoud gemeentelijk vastgoed

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op  13 juni 2019 ter bespreking van de Perspectiefnota 2020

Constaterende dat:

Conform de “Lijst gemeentelijk Vastgoed” (mei 2019) zijn 64 panden in zgn. “tijdelijk beheer”. Dit betreft panden die overtollig zijn en verkocht kunnen worden of panden die in strategisch bezit zijn en later ingezet of verkocht gaan worden. Het onderhoud van deze panden veelal te wensen overlaat. Deze panden, zeker op gezichtsbepalende locaties in de binnenstad of langs doorgaande wegen, geen visitekaartjes zijn voor de gemeente Tilburg. Deze tijdelijke panden niet onder-houden worden door de BAM maar door Camelot, een bedrijf gespecialiseerd op anti-kraak beheer. Deze panden op de site www.tilburg.nl/ondernemers/vastgoed niet te koop worden aangeboden.

Overwegende dat:

De overheid een voorbeeldfunctie heeft, ook op het gebied van goed onderhoud gemeentelijk vastgoed. Achterstallig onderhoud al gauw tienduizenden euro’s aan waardevermindering oplevert waardoor uiteindelijk het tijdelijke voordeel teniet wordt gedaan. Verpauperde panden een bedreiging vormen voor de leefbaarheid.

Bevelen wij het College aan

Om voor de begroting 2020 de Vastgoedstrategie om vooral bij panden in tijdelijk beheer waarbij nu slechts hoogstnoodzakelijk onderhoud wordt gepleegd, naar een hoger, representatief niveau te tillen en actiever in te zetten op verkoop (vanwege liquiditeitsvoordelen)

 

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg

 

 

Dank u voor het delen!