Motie waarvan melding is gemaakt in de inspreektekst Perpectiefnota

 

Motie “Mobiliteit is als de bloedsomloop van de stad”

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter bespreking van de Perspectiefnota 2020

Constaterende dat

“Een van de doelen van de Binnenstad van de 21e eeuw is om meer bezoekers naar de Tilburgse Binnenstad te trekken en een toename van de bestedingen” (citaat uit Collegebesluit van 16 april 2019 – 18)

De bezoekersaantallen aan onze binnenstad in 2018 echter verminderd zijn!  Dit ook zichtbaar is in de omzetten van onze ondernemers, gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en de levensvatbaarheid van ondernemingen

Uit onderzoek blijkt dat met name de bezoekers van buiten Tilburg het veelal weer laten afweten. Deze regiobezoekers het liefst met de auto gaan winkelen!

Ook in de Perspectiefnota 2020 het belang van mobiliteit en bereikbaarheid erkend wordt (blz. 7 ; “de bloedsomloop van de stad”)

Overwegende dat

Ondernemers en bezoekers klagen over de verminderde bereikbaarheid van onze binnenstad, met name door alle wegwerkzaamheden.

De bloedsomloop in gevaar komt bij vernauwing en verstopping van de slagaders en het hart van de stad er daardoor niet gezonder op wordt!

De Mobiliteitsdruk alleen maar blijft toenemen, zowel voor fiets, auto als trein

Investeringen in slimme en duurzame mobiliteit zoals P & R, Greenwheels, hubs etc. noodzakelijk zijn maar nog onvoldoende een oplossing bieden aan de huidige bereikbaarheidsproblemen.

Roept het College op

Voor de begroting 2020 de Raad volledig inzicht te geven in alle werkzaamheden die de komende tijd van invloed kunnen zijn op de bereikbaarheid van onze binnenstad. Met concrete maatregelen/voorstellen te komen waardoor de “bloedsomloop” van onze stad meer prioriteit krijgt en de levensvatbaarheid niet langer in gevaar wordt gebracht.

 

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg

 

 

 

Dank u voor het delen!