Inspreektekst van Lokaal Tilburg bij de Raadsvergadering 3 juni 2019 betreffende Raadsvoorstel reflectie “Chroom-6” / “tROM”-project;

Voorzitter,

Vanavond staat niet de regeling Chroom-6 ter discussie maar de reflectie van het College op de gehele gang van zaken rondom het tROM-project. De gevolgen, de keuze om “zorg en aandacht voor alle betrokkenen centraal te stellen, alle prioriteit te geven. Maar ook de lessen voor de toekomst en de financiële gevolgen voor onze stad. Het door Lokaal Tilburg gevraagde overzicht van de totale kosten leert dat wij praten over een bedrag van 14 M euro waarvan op dit moment NS/Nedtrain slechts 3,5 M euro betaald ofwel ¼ deel van de totale kosten.

Voorzitter, tijdens het debat over de regeling zelf in het Willem II stadion heeft Lokaal Tilburg al aangegeven dat onze gemeente geen bank of multinational is. Tilburg, dat zijn wij allemaal samen, alle 210.000 inwoners die gezamenlijk deze rekening van ruim 10 M euro moeten betalen. In dit licht verwijs ik dan ook naar de “Raadsbrief Chroom-6” waarin letterlijk valt te lezen dat NS/Nedtrain bij de start van het tROM-project in 2004 al op de hoogte was van het schadelijke chroom-6 in de verf op de wagons. NS/Nedtrain heeft verzuimd om deze informatie te delen met de samenwerkingspartners.

Tevens lezen wij ook op bladzijde 3 dat de werkgever (NS/Nedtrain) verantwoordelijk was voor de arbeidsomstandigheden! Voorzitter, in dit licht bezien is de huidige verdeling van de totale kosten; 3,5 M voor Nedtrain en 10,5 M voor onze stad, in onze ogen scheef en onrechtvaardig. Wij roepen het College hierbij nogmaals op om hun stinkende best te doen een rechtvaardiger kostenverdeling uit te onderhandelen. Die opdracht wil Lokaal Tilburg het College dan ook expliciet meegeven en wij horen graag een reactie op deze uitdaging/ambitie.

Voorzitter,

Het is niet aan de Raad of de politiek om op de stoel van de rechter te gaan zitten, zeker niet als er ook nog eens een onderzoek loopt vanuit het O.M. Het rapport van de onderzoekscommissie spreekt niet voor niets over een “samenloop” een samenloop die niet terug te leiden is tot een specifiek persoon. Lokaal Tilburg twijfelt ook niet aan de intenties van alle betrokken partijen en aan de oprechte reflectie van dit College. Wij hebben eerder al onze waardering uitgesproken over de manier waarop het College met de “Chroom-6 affaire” is omgegaan en wij stemmen dan ook in met deze reflectie.

Dank u voor het delen!