Al vanaf begin 2017 zijn de blinde gevels van ZARA in de Willem II straat voor iedereen een doorn in het oog. De dode wand was ook weer aanleiding voor felle discussies tijdens de bijeenkomst over de nieuwe Detailhandelsvisie waarbij ondernemers uit de binnenstad hun beklag deden over de in hun ogen lakse opstelling van de gemeente. Zie: bd.nl.

Reden voor onderstaande partijen hierover vragen te stellen.

  • Waarom is er 2,5 jaar na de opening van de ZARA op de hoek Willem II-straat – Heuvelstraat nog steeds sprake van een “dode wand” die afbreuk doet aan onze ambities en waarover de Omgevingscommissie eerder oordeelde de situatie “onbegrijpelijk” te vinden?
  • Is het College op de hoogte van het feit dat deze “dode wand” een van de belangrijkste redenen is dat andere ondernemers in de Willem II-straat afhaken (stoppen/verhuizen etc.)?
  • Waarom laat de gemeente zo met zich spelen, wordt er niet (voldoende) daadkrachtig opgetreden en blijven wij nog lijdzaam toezien dat ZARA regels/ afspraken aan haar laars lapt?
  • Wanneer is de “blessuretijd” (zie artikel BD 11 januari j.l.) ook voor ZARA verstreken?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!