Voorzitter;

“Punt van orde”, dinsdagavond, bij het bespreken van onze bijdrage bij dit debat over de Jaarrekening 2018 in onze fractievergadering, waren enkele vragen nog niet, of niet volledig beantwoord. Persoonlijk krijg ik de laatste weken steeds meer het gevoel mijn plicht als raadslid, de controlerende taak, niet maar naar tevredenheid te kunnen invullen. Lokaal Tilburg maakt zich dan ook ernstig zorgen over de werk- en tijdsdruk bij zowel het ambtelijk apparaat als bij gemotiveerde Raadsleden en wij vragen ons dan ook af hoe het College hier tegenaan kijkt, wat zijn de oorzaken en verbeterpunten zijn?

Verder beperken wij onze bijdrage binnen het programma Vestiging tot het “blok economie” maar wel in de ruimste zin des woords, het ontschotten van dit debat zou wat ons betreft dan ook zeer wenselijk zijn!

Voorzitter,

Dit College is ambitieus, dat blijkt uit de Jaarrekening 2018 (investeringen), dat zien wij letterlijk als wij door de stad fietsen en dat lezen wij in het Bestuurs-akkoord en interviews in de media. In de nieuwe uitgave van Tilburg Business staat een groot interview met onze wethouder economie & ruimtelijke ordening waarin hij vol enthousiasme spreekt over de Spoorzone, LocHal, Mindlabs, “slimme logistiek”, de kenniseconomie, Gate2 en Tilburg University. Ambities die wij als Lokaal Tilburg van harte ondersteunen. Wat alleen onderbelicht dreigt te raken is onze ambitie voor het kernwinkelgebied. Beseft onze wethouder nog steeds dat horeca & retail samen met ruim 20 % de grootste banenmotor zijn in Tilburg, waren onze eigen inwoners hun boterham verdienen (en nauwelijks arbeidsmigranten).

Afgelopen maandag waren tientallen vertegenwoordigers van het kernwinkel-gebied aanwezig bij de bijeenkomst over parkeren en bereikbaarheid binnen-stad. Deze MKB’ers, vastgoedondernemers en beleggers maken zich ernstig zorgen over een aantal ontwikkelingen die nu spelen. Zorgen over bereikbaarheid, het verslonzen van de openbare ruimte, teruglopende bezoekers en tegenvallende omzetten. Maar ook de vele personele wisselingen binnen de ambtelijke organisatie zijn een punt van zorg. Ondernemers zijn ook mensen die het prettiger vinden bekende gezichten te zien als men interesse heeft in Tilburg te gaan investeren. De vraag is dan ook of onze afdeling economie & arbeidsmarkt niet beter gefaciliteerd en uitgebreid moet worden, zeker nu wij weten dat zij ook de rol van bedrijfsmakelaar moeten gaan spelen (Mindlabs). Onze ambities lopen vertraging op door een gebrek aan capaciteit of prioriteit! (Als voorbeeld de vertaling van onze motie m.b.t. een nieuwe detailhandels-visie die bijna een jaar vertraging heeft opgelopen).

Vandaar de volgende vragen aan de verantwoordelijke wethouders.

  • Hoe kunnen wij onze ambtenaren, zeker die op managementniveau bij Grote Projecten, hierbij langer verbonden houden?
  • Heeft de afdeling economie & arbeidsmarkt wel voldoende capaciteit om al onze ambities te verwezenlijken?
  • Deelt onze wethouder Economie nog steeds de ambitie van het vorige College, zoals zo mooi verwoord door oud-burgemeester Noordanus, om te transformeren van boodschappen- tot winkelstad? (“Vrienden ….)
  • Deelt dit College nog steeds het standpunt van oud-wethouder de Ridder ik citeer; “parkeren mag niet in de weg staan om deze ambitie waar te maken! (Tijdens debat rondom Parkeerbalans op 15 mei 2017)?
  • Begrijpt het College, en met name de wethouders economie en binnenstad, de opmerking van onze nieuwe regisseur binnenstad, “dat de basis op orde moet zijn”, om succesvol te kunnen zijn? (zie interview op Tilburg.com waarin zij verwijst naar de “piramide van Maston”)

Tevens hebben wij nog 2 specifieke productvragen;

Zie blz. 54 en de antwoorden van hedenochtend op onze vragen m.b.t. het VVV-kantoor; wij zijn onaangenaam verrast door de dramatische omzetdaling van maar liefst 75 % (van € 1.190.000 naar € 285.000) een omzetverlies van 900.000 euro. Is dit omzetverlies en de sterke terugloop van de bezoekersaantallen inderdaad te wijten aan de slechte bereikbaarheid? Waarom stelt het VVV Tilburg geen eigen jaarrekening op zoals in andere steden (vaak als stichting)?
Zie blz. 66 “De Groene Kamer” in de Jaarrekening lezen wij dat “afstemming heeft plaatsgevonden” , wat had deze afstemming in en hoe moeten wij hierbij de opmerking plaatsen, ik citeer; “er waren plannen voor een tuincentrum”, gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst over het Raamwerk Stadsbos 013.

Dank u voor het delen!