Vaste Activa

Voorzitter, ik verwijs even naar pagina 198, de toelichting op de balanspost “Vaste Activa”, met een bedrag van ruim 465 M euro de grootste bijdrage aan de solvabiliteit van onze gemeente. In deze post zitten o.a. 64 panden die in tijdelijk beheer zijn, waarbij tijdelijk niet al te letterlijk moet worden genomen, de meeste panden zijn jarenlang onderdeel van onze vastgoedportefeuille. Deze panden vallen in de categorie “Project” of “Grondexploitatie” en zijn vaak aangekocht voor een bepaald project waarvoor de toekomstige invulling door het project nog niet bepaald is, dit kan uiteindelijk sloop of verkoop zijn. Deze tijdelijke panden worden in tegenstelling tot de panden die in permanent beheer zijn niet onderhouden door de BAM maar door Camelot, bekend van het anti-kraakbeheer.

Een voorbeeld hiervan is het pand Magazijnstraat 2A, een locatie waar dagelijks duizenden bezoekers langs rijden die onze binnenstad bezoeken en parkeren in de parkeergarage Pt. Vreedepein. Dit pand Magazijnstraat 2A is niet bepaald een visitekaartje voor Tilburg, het ziet er gewoon niet uit!

  • Deelt de wethouder de mening van Lokaal Tilburg dat dit soort verloederde panden niet bepaald een visitekaartje zijn voor onze stad?

Het onderhoud van Camelot beperkt zich tot het hoogst noodzakelijke, eenvoudige reparaties bij lekkages etc. maar van fatsoenlijk onderhoud is absoluut geen sprake. Gevolg is verpaupering en een aanzienlijke waarde-vermindering bij mogelijke verkoop. De vraag is dan ook of wij niet in onze eigen voet schieten door te bezuinigen op onderhoud. Lokaal Tilburg pleit ervoor om met name ook de gemeentelijke gebouwen die niet in permanent beheer zijn als een goede huisvader te onderhouden en daardoor verpaupering te voorkomen, zeker bij gebouwen op gezichtsbepalende locaties zoals de Telegraafstraat, is de wethouder bereid hierin mee te denken?

Liquide middelen

Op blz. 203 van de Jaarrekening lezen wij dat er in sprake was van een liquiditeitstekort wat eind 2018 was opgelopen tot ruim 77 M euro. Hiervoor is een “kasgeldlening” aangetrokken van 90 M. Recent lezen wij in een College-besluit dat het limiet voor dit soort kortlopende leningen is verhoogd naar 150 M euro.

  • Welke limiet ziet de wethouder als “eindlimiet” voor dit soort kasgeldleningen en waarom specifiek dit bedrag?

Ranglijstjes

Op blz. 22 lezen wij dat het College er trots op is de 2e plaats op de ranglijst laagste woonlasten grote gemeenten vast te hebben gehouden en dat het doel is deze positie te handhaven. Is de plaats op deze ranglijst werkelijk een doel op zichzelf geworden of hechten wij meer waarde aan de beleving van onze inwoners zelf? Wellicht zijn inwoners best bereid wat meer belasting te betalen als daardoor hun leefomgeving schoon, heel en veiliger wordt. Lokaal Tilburg is er een groot voorstander van om bijvoorbeeld via het Burgerpanel de mening van onze inwoners hierover op te halen.

  • Hoe ziet de wethouder dit?

Jaaroverzicht 2018 in de Tilburgse Koerier en op sociale media

In de media hebben onze inwoners een goed nieuws show voorgeschoteld gekregen betreffende de Jaarrekening 2018. Lokaal Tilburg heeft zich hier behoorlijk aan gestoord, onze mening is dat inwoners recht hebben op het hele verhaal en niet alleen een opsomming van positieve feitjes.

  • Deelt het College de opvatting van Lokaal Tilburg dat deze goed nieuws show wat “ongelukkig” was en bent u bereid in de toekomst een realistischer beeld aan de stad voor te houden?
Dank u voor het delen!