In de besluiten van vergadering van het college van 16-04-2019 is gepubliceerd dat er ontheffing wordt verleend op de geldende geluidsnormen van diverse evenementen in 2019. In de regel betekent dit dat een hogere norm wordt geaccepteerd. In sommige gevallen is dit zelfs een geluidstoename van bijna 18%. “Geluid bij evenementen” bovenaan staat in de lijst overlastmeldingen (VTH Jaar-verslag 2018)

  • Lokaal Tilburg vraagt zich af of hierover overleg is geweest met de omwonenden van de genoemde evenementenlocaties.
  • Is het niet verhogen van de normen een “showstopper” voor de genoemde evenementen?

Ook in het stadsgesprek over evenementenlocaties m.b.t. het kader voor een nieuw evenementen beleid op 14 maart j.l., waren de meest gehoorde klachten geluidsoverlast. Waarom dan toch deze geluidsnormen nu al verhogen terwijl het nieuwe beleid nog vastgesteld moet worden?


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!