Geacht College,

Deze week ontvingen wij signalen vanuit de Reeshof omtrent een bijeenkomst die afgelopen donderdag, 9 mei heeft plaatsgevonden in wijkcentrum Heyhoef waarbij een “update” is gegeven omtrent de werkzaamheden Wilhelminakanaal. Bij deze bijeenkomst waren o.a. Rijkswaterstaat, Provincie, Gemeente Tilburg, Wijkraad, Natuurmonumenten en enkele (burger-)raadsleden aanwezig (o.a. uit de Provincie)

Lokaal Tilburg volgt de ontwikkelingen rondom de verbreding/verdieping van het Wilhelminakanaal al enkele jaren met grote belangstelling en stelt daarom de volgende vragen.

  • Wie heeft deze bijeenkomst omtrent de werkzaamheden Wilhelminakanaal georganiseerd en waarom zijn de Raadsleden van de gemeente Tilburg hierover vooraf niet geïnformeerd?
  • Deelt de gemeente Tilburg de zorgen van Rijk en Provincie omtrent de schadelijke gevolgen van de grondwaterstand verlaging, mede door klimaatveranderingen, voor natuur, milieu, infrastructuur. verzakking van gebouwen etc.?
  • Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over een (structurele) waterpeil verlaging in het kanaal van ca. 30 cm (los van weersinvloeden en de discussie rondom Sluis II), waarvan nu al sprake schijnt te zijn. Klopt dit verhaal en wat zijn de mogelijke gevolgen voor de bewoners/bedrijven en de natuur in de omgeving kanaal?
  • Klopt onze informatie dat deze peilverlaging niet is meegenomen in de milieueffect-rapportage (MER)?
  • Wellicht is een “update” omtrent de ontwikkelingen Wilhelminakanaal voor de Raad van Tilburg en belanghebbenden ook interessant, bent u bereid dit op te pakken?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle

Dank u voor het delen!