Vragen naar aanleiding van klachten omtrent onderhoud groenvoorziening, trottoir en speeltuin Groenlostraat, Reeshof.

In 2011 is zonder fatsoenlijk overleg met de bewoners van de woningen Groenlostraat 10 t/m. 26 het trottoir versmald en groen aangeplant. Dit geeft al jarenlang ongemakken met parkeren, uitstappen, kliko plaatsen etc.

Gedurende ruim 8 jaar is, tot grote onvrede bij de bewoners, onvoldoende en slecht onderhoud gepleegd. Een groot aantal meldingen, artikelen in de media (o.a. BD) hebben niet geleid tot een structurele oplossing. Sterker nog de bewoners hebben het gevoel niet serieus te worden genomen.

Deze voortdurende ergernis bij de bewoners is aanleiding voor de volgende vragen aan de verantwoordelijke wethouder.

  • In het Bestuursakkoord wordt gesproken over het werken aan een leefomgeving die mensen als prettig en veilig ervaren. Begrijpt de wethouder de ergernis bij de bewoners Groenlostraat en het feit dat dit deze mensen niet gezonder en gelukkiger maakt?
  • Als sinds 2011 klaagt men over het armetierige beheer en onderhoud van de straat. Is de wethouder bereid zich in dit “dossier” te verdiepen en met de bewoners in gesprek te gaan?
  • Is het doel van het “Investeringsfonds Openbare ruimte” niet speciaal in het leven geroepen om dit soort schrijnende gevallen op te lossen?
  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat deze kwestie dan ook op korte termijn moet worden aangepakt conform de belofte in het Bestuurs-akkoord?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!