Door onderstaand verhaaltje weten we weer waar we het allemaal voor doen. Zoals hieronder duidelijk wordt, is Lokaal Tilburg de partij die niet roept, maar doet!

——————————————————————————————

Hallo Frans, ja ik las het gisteren. Echt heel fijn dat er een paar dingen van tafel zijn. Ik ga je zeker op de hoogte houden van alles waar ik als bewoner tegen aanloop m.b.t. het parkeren. Fijn om zo toch een beetje bij te kunnen dragen aan de parkeerproblematiek. Zeker goed om contact te houden.

Bedankt voor je inzet voor ons stukje Tilburg!

Groetjes judith

—————————————————————————————-

Beste Judith,

zoals wellicht gisteren al via het Brabants Dagblad vernomen hebben wij samen met enkele andere partijen toch nog wat succesjes binnengehaald m.b.t. parkeren Spoorzone. Concreet is nu 1 miljoen euro exclusief gereserveerd om in te zetten voor “auto parkeren Spoorzone”. Tevens heeft de wethouder harde toezeggingen gedaan om wat “flexibeler” met de parkeernormen om te gaan en sneller te gaan acteren. Bovendien krijgen wij iedere 3 maanden terugkoppeling over de stand van zaken “auto parkeren” waardoor wij als Raad beter de vinger aan de pols kunnen houden. Vandaar dat het goed zou zijn om regelmatig contact te houden en alle structurele parkeerproblemen in en rondom de Spoorzone aan ons te melden zodat wij dit mee kunnen nemen.

Op dit moment is dit politiek gezien het maximaal haalbare, voldoende partijen overtuigen van de problemen was al een hele uitdaging en het ging letterlijk om een meerderheid van 1 stem, de “groene partijen” denken alleen maar aan fietsen en O.V. ……

Nogmaals dank voor je input en kijk eens op www.lokaaltilburg.nl  (voor slechts 13 euro per jaar ben je al lid en heb je invloed op

de visie en standpunten van de lokale partij  die niet roept, maar doet !

Met vriendelijke groet,

Frans van Aarle

——————————————————————————————

Beste Frans,

Tijdens het buurtcafé sprak u mij aan met de vraag of ik mijn zienswijze rond het parkeren in de spoorzone op mail wilde zetten. In maart 2015 heb ik, in de eerste verkoopweek van het Clarissenhof,  mijn appartement gekocht. Voor mij was het belangrijk om dichtbij de voorzieningen te wonen en mijn auto te kunnen parkeren dichtbij mijn woning. Het Clarissenhof was dus een goede investering omdat er dichtbij mijn appartement een parkeergarage gebouwd zou worden waar al de bewoners van het clarissenhof  konden parkeren. In de verkoopbrochure stond ook mooi vermeld:  “uw auto parkeert u zonder problemen in de Clarissenhof-parkeergarage”. Er was toen absoluut nog geen sprake van gebied parkeren. Onze auto zou in de Clarissenhof-parkeergarage kunnen staan. Op het moment dat ze eindelijk zouden gaan bouwen werd in de krant een artikel geplaatst met daarin een grote foto van de volgorde waarin de gebouwen van het Clarissenhof en de parkeergarage gebouwd zouden worden. Ze zouden toen beginnen met de parkeergarage om deze klaar te hebben voordat alle andere gebouwen van het Clarissenhof opgeleverd zouden worden. (Ik heb op internet dit artikel proberen terug te vinden, maar alle artikelen over het Clarissenhof zijn terug te vinden behalve dit artikel. Ik vermoed dat dit niet voor niets is).

Later kreeg ik te horen dat er maaivelden aangelegd zouden worden en dat de parkeergarage pas later gebouwd zou worden. Dus de mensen die pas later een appartement kochten wisten wel dat de garage later zou worden gebouwd. Voor mij was dit echt wel even slikken, ik ben erg beperkt in mijn energie en werk maar 3 halve dagen daardoor. Ik heb mijn auto echt nodig om ergens te kunnen komen. Dat ik nu 5 min moet lopen is net te doen voor mij, maar ideaal is het zeker niet. Vooral niet als ik thuiskom na mijn werk ben ik erg moe. Ik moet er dus echt niet aan denken dat ik straks na mijn werk moet gaan zoeken naar een parkeerplek binnen de gehele spoorzone omdat de Clarissenhof-parkeergarage vol is. Als ik dat van te voren had geweten had ik waarschijnlijk niet voor deze woonplek gekozen.

Sinds een goede maand, is het parkeren op P1 eindelijk goed geregeld. Het kwam geregeld voor dat wanneer ik om half 1 thuis kwam van mijn werk, P1 overvol was en er geen plek meer was binnen de parkeervakken van het terrein. Het aantal telefoontjes met klachten naar parking you zijn niet meer op 10 vingers te tellen. Nu is het eindelijk goed geregeld. Het parkeerterrein wordt sneller als vol aangeduid. Dan zijn er alleen nog wat plekken over voor abonnementhouders. Mijn grote angst is ook dat er in de toekomst te weinig parkeerplekken komen in de gehele spoorzone zodat er altijd problemen zullen ontstaan. Ook die regeling om plekken te delen met mensen die overdag werken binnen de spoorzone met mensen die er wonen, is leuk maar niet als je maar halve dagen kunt werken. Daarbij komt dat er in het Clarissenhof veel mensen een auto hebben die überhaupt door hun leeftijd niet meer werken. Wanneer er een gebied wordt ontworpen waar gewoond wordt,  komen er ook autobezitters te wonen die een plek moeten hebben voor hun voertuig. Nu ook achteraf blijkt dat er maar ongeveer 150 mensen een auto hebben in het Clarissenhof, dit was hoger ingeschat, zal de gemeente toch een goede oplossing moeten vinden. En zeker voor de mensen, die net als ik, het appartement hebben gekocht met de belofte van de parkeergarage naar het Clarissenhof en er nog niet gesproken werd over gebied parkeren.

Nu de spelregels dus zijn bijgesteld, zou ik er veel voor over hebben een vaste parkeerplek te hebben straks in de garage naast mijn woning. Ik zou zelfs een plek willen kopen.

Er wordt nog ontzettend veel gebouwd in de spoorzone en als je dat allemaal optelt kun je nu al bedenken dat dit een probleem gaat worden met de parkeerquotum die ze nu hebben vastgesteld. Natuurlijk is het een mooi streven om zoveel mogelijk mensen te stimuleren gebruik te laten maken van het openbaar vervoer maar als je ook zoveel mensen binnen de spoorzone wilt laten wonen zal je toch rekening mee moeten houden dat er mensen met auto’s zijn en dat deze niet allemaal hele werkdagen van huis zijn tussen 7.00 en 18.00.

Er is een mooi koersdocument gemaakt van de spoorzone waarbij nog geen definitieve richting wordt gegeven van alle plannen. Dit om nog dingen te kunnen aanpassen mocht er een ander verloop zijn van de geplande ontwikkelingen. Dus dan kun je ook besluiten om nog eens goed te gaan luisteren naar de bewoners van de spoorzone m.b.t. de parkeerproblemen. En dat er niet een parkeerbeleid wordt verzonnen achter een bureau met allemaal aannames die in de werkelijkheid gewoon anders uitvallen.

Ik hoop hiermee een duidelijk beeld te hebben geschetst m.b.t. het parkeren in de spoorzone.

Ik ben altijd bereid om ook nog mondeling toelichting te geven mocht dit nodig zijn.

Met vriendelijke groet,

Judith

 

Dank u voor het delen!