Vragen gesteld tijdens het vragenhalfuurtje over de onveilige oversteek kruising Gasthuisring – Burgemeester Brokxlaan, met name voor mindervaliden en problemen met de bestrating van het trottoir voor het woonzorgcentrum.

Afgelopen week zijn wij tijdens de bewonersavond in Theresia aangesproken door vertegenwoordigers van de Cliëntenraad Joannes Zwijsen betreffende de onveilige verkeerssituatie op de kruising Gasthuisring – Burg. Brokxlaan, met name voor voetgangers met rollator of invaliden. Bewoners maken dagelijks gebruik van deze oversteek om met name de AH-XL te bezoeken. Probleem is met name dat men de de verkeerslichten pas kan bedienen als het fietspad is overgestoken, de plek om te wachten is dan echter veel te smal voor mindervaliden waardoor men half op de rijweg of fietspad moet staan met alle gevaren van dien!

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen.

  • Deelt u de mening van de Cliëntenraad Joannes Zwijsen dat deze verkeerssituatie voor mindervaliden ongewenst is?
  • Volgens de Cliëntenraad is dit probleem al jaren bij de gemeente bekend, waarom zijn er nog steeds geen verbeteringen aangebracht?
  • De bestrating van het trottoir voor het woon-zorgcentrum ligt er ook slecht bij waardoor al veel mensen gevallen zijn. Ook het lopen met een rollator is daardoor “een flink karwei”, de bewoners pleiten voor “ouderwetse plavuizen/trottoirtegels”, is deze gewenste optie mogelijk?
  • Bent u bereid de situatie ter plekke opnieuw te bekijken en met een oplossingen te komen die de bewoners geruststelt en de onveilige situaties ook echt verbeteren?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!