Tot aanstaande vrijdag 29 maart kunnen bewoners van particuliere woningen van voor 1985 (ca. 25.000) zich nog inschrijven voor de “Inkoopactie woningisolatie” (zie bewonersbrief 21 januari 2019 met kenmerk 19003). Met deze campagne probeert de gemeente een bijdrage te leveren op het gebied van energiereductie.

De campagne richt zich op isolatieadvies door een adviseur van Susteen en een offerte door regionale isolatiebedrijven. Navraag leert dat de animo in Tilburg echter vrij gering is, reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen.

  • Klopt het dat het aandeel van de gemeente Tilburg bij deze “Inkoopactie woningisolatie” beperkt is gebleven tot het faciliteren van de fa. Susteen en het versturen van een bewonersbrief?
  • Deelt u de mening dat het aantal aanmeldingen, ca. 4 % van de 25.000 woningen, achterblijft bij onze ambities betreffende energiereductie?
  • Wellicht is de beperkte communicatie een van de redenen hiervoor, bent u bereid de campagne wat creatiever in te zetten en wellicht ook de inschrijftermijn te verlengen?
Dank u voor het delen!