Geacht College,

Via www.tilburgmaawt.nl zijn bij Lokaal Tilburg vragen/opmerkingen binnengekomen omtrent de afgelopen weken verzonden aanslag gemeentelijke belastingen 2019. Met name de “suggestieve tekst” op de bijsluiter “Gemeentebelastingen 2019” met betrekking tot “Te hoge WOZ-waarde? Gewoon zelf bezwaar maken.” roept vragen en irritaties op bij de belastingbetaler!

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen:

  • Op de bijsluiter wordt afgeraden om bezwaar te maken via een bedrijf zoals WOZmeldpunt.nl omdat dit niet gratis zou zijn (citaat; “Het is niet gratis!”). Formeel is het voor de belastingplichtige echter wel degelijk gratis! Klopt deze vaststelling?
  • Lokaal Tilburg begrijpt de irritatie bij de gemeente omtrent de hoge onkosten-vergoedingen die betaald moeten worden aan bedrijven die namens inwoners bezwaar maken. Hoeveel belastingplichtigen hebben afgelopen jaar met succes via zo’n bedrijf bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde en welke kosten waren hier in totaal mee gemoeid?
  • In de bijsluiter lezen wij tevens dat “De gemeente wil net als u dat uw WOZ-waarde klopt!” Hoe verklaart het College desondanks het grote aantal bezwaarschriften dat jaarlijks ingediend wordt?
  • Inwoners klagen over het feit dat zelf bezwaar maken lastig en best ingewikkeld is, tevens is de kans op succes minder dan via een gespecialiseerd bureau. Hoeveel bezwaren zijn door inwoners zelf ingediend en afgewezen en hoeveel door bedrijven (zoals WOZmeldpunt.nl)?
  • Wanneer een belastingplichtige een bedrijf inschakelt om bezwaar te maken is het dan gebruikelijk dat een ambtenaar ( “all-round taxateur WOZ” Gemeente Tilburg staat op visitekaartje) van de gemeente zelf de woning komt taxeren? Zo ja, waarom?
  • Een woning in “Oud-Zuid” heeft in 2018 eerst een WOZ van 197.000 euro. De eigenaar heeft enkele jaren zonder succes zelf bezwaar gemaakt en schakelt nu een bedrijf in waarna de waarde wel wordt aangepast naar 170.000 euro! Verbazing alom als de aanslag 2019 binnenkomt en dezelfde woning (waaraan niets veranderd is) ineens een WOZ waarde heeft van 206.000 euro (stijging van 36.000 euro/20%). Wordt bij de berekening van de nieuwe aanslag wel rekening gehouden met het feit dat het bezwaarschrift in 2018 gegrond is verklaard en de waarde aangepast? Zo ja, hoe verklaart u dan het verschil van ruim 20 %?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!