Inspreektekst van Lokaal Tilburg op 18 februari 2019.
Raadsvergadering om een regeling in te stellen voor Chroom-6 betrokkenen in het ’tROM’-project.

Voorzitter,

Afgelopen maandag was een van de insprekers niet alleen een mogelijk slachtoffer van Chroom 6 vanwege zijn betrokkenheid bij tROM project, maar tevens ook een van de kinderen van onze vroegere overburen aan de Broekhovenseweg. Vijfentwintig jaar lang hebben wij goede contacten gehad met deze Turkse familie waar hard gewerkt werd om het gezin te onderhouden. Wij zagen de kinderen opgroeien tot volwassenen en een voor een het warme nest verlaten. Het was medio 2004, bij de start van het tROM project, dat wij verhuisden naar de Korvelseweg en het oogcontact met onze Turkse overburen verloren.

Tot vorige week een zoon van onze oude overburen naar het spreekgestoelte liep en zijn emotionele verhaal vertelde over zijn leed veroorzaakt door Chroom 6, hoe die gezonde jonge vent van vijftien jaar geleden was verworden tot een zieke, oude man! Chroom 6 kreeg een persoonlijk gezicht, de oproep om met ons hart te denken was overbodig geworden….

Maar ook als wij denken met ons hart valt met geld niet uit te drukken hoe wij dit veroorzaakte leed kunnen compenseren. Ons hart vraagt om medeleven en gerechtigheid maar wij beseffen ook dat er zoveel mis is gegaan dat schuldigen aanwijzen vrijwel onmogelijk is. Terecht merkt de voorzitter van de onafhankelijke commissie CTC-6 op dat de gehele keten tekort is geschoten, zelfs de vakbeweging bekende vorige week op mijn vragen dat men “steken heeft laten vallen” en onvoldoende gedaan heeft met de signalen uit 2005 omtrent de arbeidsomstandigheden bij het tROM project.

Voorzitter,

Alles overwegende concludeert Lokaal Tilburg dat de gemeente voor de betrokkenen een regeling voorstelt die volledig in lijn is met de aanbevelingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie. Een regeling die verdedigbaar is, niet alleen naar de 800 oud medewerkers bij het tROM project en hun families, maar ook naar onze stad! De gemeente Tilburg is geen bank of multinational, Tilburg dat zijn wij namelijk allemaal, alle 210.000 inwoners die gezamenlijk de rekening gaan betalen.

Dank u voor het delen!