Geacht College,

Via www.tilburgmaawt.nl zijn bij Lokaal Tilburg vragen binnengekomen omtrent zorgen bij eigenaren van asbesthoudende daken, vaak schuurtjes en/of tuinhuisjes, en de verplichting dit voor 2024 te verwijderen. Op de site van de gemeente Tilburg wordt gesproken over een zgn. “Asbestmelding” wanneer sprake is van minder dan 35 M2.

Particulieren kunnen met een document max. 35 M2 asbestplaten gratis afgeven bij de milieustraat. Problemen doen zich echter voor wanneer verwijdering plaats moet vinden door een gecertificeerd bedrijf. Het subsidiebudget (75 miljoen) is inmiddels ruimschoots overschreden en de vraagprijs voor het verwijderen lopen op dit moment snel op tot bedragen boven de vijftig euro per M2 excl. inventarisatie. Dergelijke bedragen zijn voor veel van onze inwoners een probleem!

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen.

  • Voor de “Saneringsregeling Asbestdaken” kan men geen aanvragen voor subsidie meer indienen, zijn er vanuit de gemeente Tilburg en/of de Provincie nog subsidies beschikbaar voor het verwijderen van asbest, met name ook voor eigenaren met daken groter dan 35 M2 maar ook voor kleine zelfstandige ondernemers zoals ZZP-ers die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om de saneringskosten zelf te dragen?
  • Deelt het College de zorgen van Lokaal Tilburg dat mensen richting 2024 eerder geneigd zullen zijn het asbest illegaal te gaan dumpen om van het asbestprobleem af te zijn?
  • Op welke wijze gaat de gemeente richting 2024 het verwijderen van asbestdaken actief stimuleren richting de inwoners en bedrijven binnen onze gemeente?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle

Dank u voor het delen!