Via onze site www.tilburgmaawt.nl  kregen we een vraag binnen waarom de digitalisering van het betalingsverkeer door de gemeentelijke diensten verder wordt uitgebreid.

Reden genoeg om hierover vragen te stellen in het vragenhalfuurtje.

Vragenhalfuurtje

1. Fractie Lokaal Tilburg

 

2. Naam Frans van Aarle / Frans van Dommelen

 

3. Telefoonnummer 06-22220457

 

4. Datum indiening  27 januari 2019

 

5. Onderwerp Klachten omtrent verdere digitalisering betalingsverkeer door de gemeentelijke diensten.

Deze maand zijn via www.Tilburgmaawt.nl diverse klachten binnengekomen omtrent het niet meer contant kunnen betalen bij o.a. de milieustraat en parkeerautomaten. In de bewonersbrief van 271218 omtrent de invoering van een nieuwe “milieustraat-pas wordt ook medegedeeld dat men vanaf 1 januari ook alleen nog met de pinpas kan betalen.

Deze klachten herinnerden ons aan de discussie die over het contant betalen in de stadswinkels heeft gespeeld. Op dat moment was ook al bekend dat de Nationale Ombudsman pleit voor het behouden van de mogelijkheid om contant te betalen bij de overheid. Dit omdat digitaal betalen voor bepaalde inwonersgroepen zeer bezwaarlijk is.

Op schriftelijke vragen van LST antwoordde u toen dat de voorkeur uitgaat om in de stadswinkels digitaal te betalen, maar dat contant betalen op verzoek altijd mogelijk is.

Inmiddels heeft ook de Nederlandsche Bank en het NIBUD gepleit dat met name ook de overheid contant geld moet blijven accepteren, mede vanuit het gegeven dat bepaalde inwonersgroepen de voorkeur geven aan contante betalingen vanwege een beter overzicht van hun uitgaven (vaak op advies schuldhulpverlening), de angst voor verdere digitalisering of de niet goed kunnen omgaan met pincodes etc.

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen aan de verantwoordelijke wethouder;

6. Vraag 1.  Onderschrijft u de constatering dat “cash” geld de voordeligste betaalvorm is voor de consument en tevens ook meer privacy biedt?

2.  Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat het verplichte gebruik van de pinpas voor deze mensen niet klantvriendelijk is en daardoor het risico van afvaldumpingen vergroot?

3.  U bent in ieder geval sinds de eerder genoemde schriftelijke vragen op de hoogte van de overwegingen van diverse instanties om te pleiten voor het behoud van contant betalen. En voor de stadswinkels heeft u dit inmiddels veilig gesteld. Waarom gaat u dan bij andere zaken (milieustraat, parkeerpassen) wél over tot uitsluitend digitaal betalen?

4. Bent u bereid het verplicht gebruik van de pinpas te heroverwegen?

7. Portefeuillehouder(s)  
8. Datum vergadering Maandag 28 januari 2019

 

 

Vragen graag indienen via raadsgriffie@tilburg.nl

 

Dank u voor het delen!