Motie verbeteren informatievoorziening www.tilburg.nl

 

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op  28 januari 2019  ter bespreking van het “Bestemmingsplan Spoorzone, 7e herziening / Besterdring 235;

Constaterende dat

De “zoekfunctie” op de site www.tilburg.nl vaak onvolledige informatie geeft omtrent structuurvisies, bestemmingsplannen etc. Op deze site onder de kop “Ruimtelijke plannen inzien” verwezen wordt naar “de Kaart van Tilburg” waar alle geldende  bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen te vinden zouden zijn. Dit in de praktijk  echter niet altijd het geval is!

Ook de leden van het planteam Besterd hebben aangegeven dat niet alle relevante informatie tijdig en volledig beschikbaar was.

Van mening is dat

Deze informatie digitaal, snel en eenvoudig beschikbaar moet zijn voor alle belanghebbenden en essentieel is voor het proces van burgerparticipatie

 

Roept het College op

De informatievoorziening omtrent structuurvisies, bestemmingsplannen etc. tegen het licht te houden en voor het zomerreces met een voorstel te komen ter verbetering

 

Frans van Aarle

Lokaal Tilburg

Dank u voor het delen!