Klachten omtrent verdere digitalisering betalingsverkeer door de gemeentelijke diensten. Deze maand zijn via www.Tilburgmaawt.nl diverse klachten binnengekomen omtrent het niet meer contant kunnen betalen bij o.a. de milieustraat en parkeerautomaten. In de bewonersbrief van 27-12-18 omtrent de invoering van een nieuwe milieustraat-pas wordt ook medegedeeld dat men vanaf 1 januari ook alleen nog met de pinpas kan betalen.

Deze verdere digitalisering heeft ongetwijfeld voordelen voor de gemeente zelf maar de consument heeft geen keuzevrijheid meer. Feit is tevens dat zowel de Nederlandse Bank als de Nationale Ombudsman er voor pleiten dat met name ook de overheid contant geld moet blijven accepteren.

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen aan de verantwoordelijke wethouder.

  • Bent u bekend met het feit dat zowel de Nationale Ombudsman, DNB en het Nibud voorstander zijn van het blijven accepteren van contant geld?
  • Onderschrijft u de constatering dat “cash” geld de voordeligste betaalvorm is voor de consument en tevens ook meer privacy biedt?
  • Bent u ervan op de hoogte dat bepaalde inwonersgroepen de voorkeur geven aan contante betalingen vanwege een beter overzicht van hun uitgaven (vaak op advies schuldhulpverlening), de angst voor verdere digitalisering of de niet goed kunnen omgaan met pincodes etc.?
  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat het verplichte gebruik van de pinpas voor deze mensen niet klantvriendelijk is en daardoor het risico van afvaldumpingen vergroot?
  • Bent u bereid het verplicht gebruik van de pinpas nog een te heroverwegen en ook rekening te houden met de wensen van sommige ouderen, minder draagkrachtigen etc.?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!