I

Zondag 13 januari 2019 werd de traditionele nieuwjaarsreceptie van Lokaal Tilburg gehouden. Dit jaar was gekozen voor de locatie  Bij Vermeer aan de Piushaven.

Op deze zeer druk bezochte receptie was de sfeer goed en kijkt iedereen uit naar een succesvol 2019.

De voorzitter Marie=Thérèse Blomme sprak vanuit het bestuur en Frans van Aarle volgde daarna met zijn visie op het afgelopen jaar en het lopende jaar. De integrale tekst van zijn speech kunt u hieronder lezen.

Nieuwjaarsspeech Lokaal Tilburg 13 januari 2019

Beste mensen,

Ongetwijfeld heeft u dit weekend ook kennis genomen van de opmerkelijke uitspraak van premier Rutte die voor het oog van de camera’s riep de raddraaiers tijdens de jaarwisseling, ik citeer;  “het liefst persoonlijk allemaal in elkaar te willen slaan” ! In gedachte ging ik bij deze “borrelpraat opmerking” automatisch even terug naar de Kersttoespraak door de gardiaan van de paters Kapucijnen tijdens de nachtmis, waarin hij sprak over de “verplatting van onze samenleving”, het verval van “normen en waarden” en de gedachte dat euro’s belangrijker zijn dan mensen! Dat onze premier een bijdrage levert aan de verplatting van onze samenleving door stoere praat te verkopen in plaats van maatregelen te treffen bevestigt het gelijk van de gardiaan en de uitglijder van onze minister-president.

Tijdens een Nieuwjaarsspeech is het gebruikelijk om ook even terug te kijken naar het afgelopen jaar en dan kunnen wij niet om de verkiezingen heen. Ook voor ons was de uitslag een domper op onze ambities. Leden die kritisch waren over de rol van D’66, de geforceerde tweestrijd tussen de ratio en emotie of tussen de Tilburgse democraten en republikeinen, Wie hierbij Trump is mag u zelf invullen…!                                                                                                            Leden die in deze tweestrijd zelfs de oorzaak zien van het magere verkiezingsresultaat van Lokaal Tilburg en daarom liever afstand nemen van het College want met 1 zetel past slechts bescheidenheid.

Helaas is bescheidenheid een eigenschap die politici en bestuurders meestal niet zo goed past, ook die van Lokaal Tilburg niet, wij laten ons niet uit het veld slaan maar blijven knokken voor onze achterban en voor een stad waar iedereen gezond en gelukkig is!  Als fractievoorzitter ben ik dan ook trots op fractie en bestuur, waarvan niemand is afgehaakt, wij zijn juist extra gemotiveerd en sterker teruggekomen. De steunfractie van Lokaal Tilburg bestaat op dit moment zelfs uit 14 leden waarvan  “Tilburger van het jaar 2018”; Nick Robben,  als jongste fractielid ook deel uitmaakt!

Lokaal Tilburg komt zijn verkiezingsbelofte na en wil nog steeds zakendoen, de uitgestoken hand van deze nieuwe coalitie hebben wij dan ook vol overtuiging aangenomen omdat wij geloven in dit Bestuursakkoord,  de kansen en ruimte die dit nieuwe College biedt aan partijen die zich constructief opstellen.

Samen met Linda Oerlemans en 50PLUS zijn wij als constructieve partijen wel goed voor 10 % van alle uitgebrachte stemmen en daarmee sterker dan SP of coalitiepartij CDA ( constructieve partijen 7.781 / SP 7.194 / CDA 6.512 )

De stem van Lokaal Tilburg is het afgelopen jaar ook duidelijk herkenbaar in de Tilburgse politiek; onze voorzitter gaf al enkele voorbeelden waarbij op initiatief van Lokaal Tilburg en met steun van andere partijen  successen zijn behaald. Afgelopen maand is de subsidieregeling gevelverbetering voor de linten en binnenstad aangenomen.  Deze subsidieregeling gevelverbetering is een rechtstreekse vertaling van onze motie aanpak verloederde panden. Maar ook in kleinere succesjes zoals de verhuissubsidie voor winkeliers op kansarme locaties of de extra inzet van handhaving bij woonoverlast, is het geluid van Lokaal Tilburg herkenbaar: de leefbaarheid van onze stad staat steeds voorop!

Deze resultaten betekenen niet dat wij als “makke schapen” het college volgen, sterker nog, op onderwerpen zoals burgerparticipatie, “schoon, heel & veilig”, klimaatadaptatie of de bereikbaarheid van onze binnenstad blijven wij kritisch en streven naar verbeteringen. Om als binnenstad succesvol te kunnen zijn in de concurrentiestrijd met steden als Eindhoven of ’s Hertogenbosch moeten alle basisvoorwaarden in orde zijn, het “achter de vraag aanbouwen” als uitgangspunt bij parkeerbeleid is vragen om problemen. Denk bijvoorbeeld als vergelijking aan een winkelier die zijn winkel heeft verbouwd, volop adverteert maar de producten pas gaat bestellen als de klanten voor zijn toonbank staan…

Als Lokaal Tilburg geven wij daarom wel een winstwaarschuwing af, wij treden deze coalitie positief kritisch tegemoet maar blijven wel scherp kijken naar de vertaling van onze input in concrete resultaten. Wij hebben geen blanco cheque getekend maar wel het Bestuursakkoord van een coalitie die beseft dat een succesvolle samenwerking meer resultaat oplevert dan de som der delen. Lokaal Tilburg gelooft in deze synergie;

Op deze samenwerking wil ik dan ook graag met u proosten, op een succesvol 2019, wij gaan ervoor!

 

Dank u voor het delen!