In de Telegraaf van 8 september werd aandacht besteed aan de uitspraak van de Rechtbank Zeeland- West Brabant over veel te hoge naheffingsaanslagen aan foutparkeerders. Dit was een reden voor Lokaal Tilburg om hierover artikel 40 vragen te stellen.

Vragen ex. Artikel 40 RvO                                       

Betreft: uitspraak Rechtbank Zeeland –West Brabant mbt. Parkeerbelasting

Tilburg, 8 januari 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Geacht College,

Vandaag is in de landelijke media nogal wat aandacht besteed aan een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant m.b.t. een veel te hoge naheffingsaanslag aan fout-parkeerders in onze gemeente. Volgens de rechtbank is deze aanslag buitensporig hoog,  de aanslag werd dan ook door de rechter vernietigd. (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2995618/rechter-in-de-fout-met-parkeerboetes)

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen.

  1. Volgens het artikel maakt Tilburg gebruik van een juridisch “foefje” om parkeerders dieper in de geldbuidel te laten tasten door het hanteren tarief dagkaart ( € 16,50 ) in plaats van het uurtarief ( max.  €  2,20 ). Klopt deze veronderstelling?  Zo nee, waarom niet?
  2. Verkeersboetes.nl heeft namens 5 cliënten met succes deze “buitensporige parkeerbelasting” aangevochten, klopt de constatering dat wellicht duizenden automobilisten gedupeerd zijn door deze handelswijze?
  3. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak door de Rechtbank Zeeland – West Brabant m.b.t. toekomstige parkeerboetes en het mogelijke effect op de gemeentelijke begroting?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle

 

 

Dank u voor het delen!