Via onze website Tilburgmaawt.nl is Lokaal Tilburg in kennis gesteld over de wens bewoners van een appartementencomplex aan de Havendijk met betrekking tot de aanleg van een openbare laad- en losplaats.

Reden voor Lokaal Tilburg hier vragen over te stellen.

  • Op de bijgevoegde foto’s is duidelijk zichtbaar dat pakketdiensten nu in de berm parkeren met als gevolg dat er sprake is van een rommelige uitstraling met schade aan beplanting en bestrating. Deelt u de mening van de bewoners aan de Havendijk dat de huidige situatie ongewenst is?
  • De huidige weginrichting met verlaagde stoeprand tegenover het appartementencomplex nodigt uit om snel even in de berm te parkeren. Op deze locatie alsnog een verharde laad- en losplaats inrichten is vrij eenvoudig. Bent u bereid de wens van de bewoners te realiseren?
  • Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom neemt u de wens van de bewoners/chauffeurs bezorg-diensten niet serieus?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!