Onderstaande motie is door Lokaal Tilburg ingediend voor de Raadsvergadering van 17 december. Max van Zon was zelf aanwezig om zijn activiteiten onder de aandacht te brengen.

De Raad stemde unaniem in met het voorstel van Lokaal Tilburg en de jonge “bioloog” kreeg zijn bootje, een vaste ligplaats en een lange grijparm om van de Piushaven de Schoonste haven Nederland te maken.

 Motie Vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: “Help de jonge bioloog van de Piushaven”

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 17 december 2018,

Constaterende dat

Op vrijdag 7 december j.l. in het TV programma “Vroege Vogels”, werd een oproep gedaan om “de jonge bioloog van de Piushaven”, Max van Zon, te helpen om zijn droom waar te maken; de Piushaven als “schoonste haven van Nederland”! Typerend beeld in het programma was de pogingen van Max een gele boodschappentas uit het water te vissen maar helaas was zijn knijper niet lang genoeg…..  (https://vroegevogels.bnnvara.nl/media/581986)

In een eerder stadium heeft Max al eens hulp gehad van de gemeente o.a. door voor hem de huur van een bootje te betalen

Van mening is dat

Max inmiddels een voorbeeldfunctie heeft in de Tilburgse samenleving en zijn inzet voor een schone haven alom gewaardeerd wordt.

De onzekerheid omtrent de beschikbaarheid van een bootje (incl. ligplaats) en voldoende gereedschap (o.a. uitschuifbare grijparm, afvalzakken etc.) door de gemeente weggenomen zou kunnen worden door Max structureler te faciliteren

Draagt het College op

zo spoedig mogelijk en in goed overleg met de havenmeester en STT,  Max zijn vrijwilligerswerk structureler en beter te faciliteren zodat hij ook in 2019 het afval uit het water kan vissen.

Namens Lokaal Tilburg,  Frans van Aarle

Dank u voor het delen!