Vragen ex. Artikel 40 RvO                                       

Betreft: evaluatie renovatie Paletplein

 

Tilburg,  2 oktober 2018

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

 

Geacht College,

Donderdag 6 september j.l. stond op de Gemeentepagina in de Tilburgse Koerier een artikel getiteld; “Bezoekers en winkeliers tevreden over Paletplein”. In dit artikel wordt verwezen naar de uitkomsten van een onderzoek in opdracht van de gemeente. Navraag bij de griffie leerde ons dat dit rapport echter (nog) niet bekend was. Uiteindelijk ontvingen wij via de griffie op 26 september het PON rapport met als titel “Evaluatie renovatie Paletplein Tilburg”  Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen:

  1. Allereerst de vraag hoe het mogelijk is dat op 6 september een artikel staat op de Gemeentepagina waarin verwezen wordt naar een onderzoek/enquête die op dat moment nog niet beschikbaar was voor Raad en de desbetreffende ondernemers?
  2. Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat de Raad dit soort informatie uit de krant moet vernemen en pas na enig aandringen de stukken 3 weken later alsnog ontvangt?

Ook betreffende de inhoud van het rapport zelf hebben wij de volgende vragen;

  1. Dankzij de renovatie is de waardering voor het winkelcentrum aanzienlijk verbeterd. Desondanks zijn er nogal wat punten die extra aandacht vragen; opvallend is o.a. dat 2/3 deel van de ondernemers niet of nauwelijks betrokken was bij de renovatie, klaagt over de gebrekkige communicatie en een aantal zelfs aangeeft  “met een enorm financieel probleem” te zitten vanwege het uit de hand lopen van kosten!  Is het College bereid met deze ondernemers in gesprek te gaan en samen te zoeken naar een oplossing van deze (financiële) problemen? Zo ja, op welke wijze?
  2. Ondanks de renovatie en het toegenomen aantal bezoekers is er nog steeds sprake van een aanzienlijke leegstand; op dit moment staan zeker 5 winkelunits te huur met een oppervlakte van ruim 1.000 M2 . Zowel de ondernemers als de bezoekers geven aan dit zorgelijk te vinden. Op welke wijze gaat u deze leegstand actief bestrijden?

 

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle

 

 

 

Dank u voor het delen!