Naar aanleiding van het Bestuursakkoord en de start van het nieuwe College heeft Frans van Aarle namens Lokaal Tilburg de onderstaande tekst uitgesproken waarin hij de mening en de gevoelens van Lokaal Tilburg heeft verwoord.

Inspreektekst bij behandeling Bestuursakkoord 2018-2022

Voorzitter,

Ik neem u even mee terug naar het voorwoord van het verkiezingsprogramma van Lokaal Tilburg met als titel “Samen zakendoen”, ik citeer;

( tekst voorwoord vanaf 2e bullit t/m. voorlaatste bullit; begint dus bij “Lokaal Tilburg staat symbool voor….    En eindigt bij ….bereid is te knokken voor een leefbare samenleving” )

Voorzitter,

Ook voor ons was de uitslag een domper op het optimisme en enthousiasme bij onze leden voor de verkiezingen. Leden die kritisch waren over de rol van D’66 en de geforceerde tweestrijd tussen ratio en emotie. Sommige leden die in deze tweestrijd zelfs de oorzaak zien van het magere verkiezingsresultaat van Voor- en Lokaal Tilburg en daarom liever afstand nemen van dit College want met slechts 1 zetel past alleen bescheidenheid. Helaas is bescheidenheid een eigenschap die politici en bestuurders meestal niet zo goed past, ook die van Lokaal Tilburg niet. Wij laten ons niet uit het veld slaan maar blijven knokken voor onze achterban en voor een stad waar iedereen gezond en gelukkig is!

 

Lokaal Tilburg komt zijn verkiezingsbelofte na en wil nog steeds zakendoen, de uitgestoken hand van deze nieuwe coalitie nemen wij dan ook vol overtuiging aan omdat wij geloven in dit Bestuursakkoord en de kansen en ruimte die dit nieuwe College biedt aan partijen die zich constructief opstellen. Het feit dat dit nu ook helder omschreven staat in het voorwoord van dit Bestuursakkoord geeft ons voldoende garantie om onze schouders eronder te zetten, samen werken aan de toekomst van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

Tot slot voorzitter klopt het inderdaad dat 4 jaar geleden bij de presentatie van het vorige College “dualisme” het toverwoord was en in eerste instantie ook in de praktijk werd toegepast. Denk maar aan ons initiatief voor het instellen van de Raadswerkgroep Detailhandel en de breed gedragen aanbevelingen die echter gaandeweg steeds meer op papieren tijgers gingen lijken. Moties & amendementen in lijn met deze aanbevelingen werden door de coalitiepartijen steeds meer  weggestemd. Dieptepunt was ons initiatiefvoorstel omtrent voorlichting over  het risico van tekenbeten dat alle lof kreeg bij behandeling in de commissie Sociale Stijging maar bij stemming door dezelfde coalitiepartijen gewoon werd afgeserveerd.

Vandaar dat wij als Lokaal Tilburg wel een winstwaarschuwing afgeven, wij gaan deze nieuwe coalitie positief kritisch tegemoet treden maar blijven wel scherp kijken naar de vertaling van onze input in concrete resultaten.  Jaarlijks evalueren met fractie, bestuur en onze leden. Wij tekenen geen blanco cheque maar wel een Bestuursakkoord van een coalitie die beseft dat een succesvolle samenwerking meer resultaat oplevert dan de som der delen. Lokaal Tilburg gelooft in deze synergie;  wij gaan ervoor.

 

 

Dank u voor het delen!