Geacht College,

Begin mei hebben wij tijdens het Vragenhalfuurtje aandacht gevraagd voor de overlast van sluipverkeer in de Stellenboschlaan, met name in de avonduren. Deze overlast, veroorzaakt door weggebruikers die tegen het eenrichtingsverkeer inrijden, was op dat moment al bij de gemeente bekend maar een acceptabele oplossing was nog niet voorhanden. In antwoord op onze vragen kwam de toezegging dat extra gehandhaafd zou gaan worden op het niet volgen van de juiste rijrichting.

Nu ruim 5 maanden later is aan deze situatie nog steeds niets verbeterd, en met de donkere maanden voor de deur wordt de bewoonster van de Oude Goirleseweg steeds wanhopiger omdat een oplossing achterwege blijft.

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen:

  • Als er al sprake is geweest van extra handhaving heeft dit helaas nog niet bijgedragen aan een oplossing, zijn er de afgelopen maanden wel handhavingsacties geweest en hoeveel verbalen zijn er uitgeschreven voor het niet volgen van de verplichte rijrichting in de Stellenboschlaan?
  • Op 29 augustus j.l heeft de bewoonster aan de Goirleseweg een mail ontvangen van de wijkregisseur waarin een bewonersbrief wordt aangekondigd waarin maatregelen bekend worden gemaakt die “het tegen de rijrichting inrijden moeten ontmoedigen”. Tot op heden is deze bewonersbrief echter niet uitgezet. Wanneer wordt hierop actie ondernomen en wat houden deze maatregelen in?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!