In de landelijke media is deze maand wederom nogal wat aandacht over bijstandsfraudeurs met vermogen in het buitenland. Begin 2018 heeft Lokaal Tilburg dit onderwerp ook al eens op de politieke agenda gezet naar aanleiding van een uitspraak ‘Centrale Raad van Beroep /CRvB’ d.d. 121217 waarin de gemeente Tilburg op de vingers werd getikt vanwege zogenaamde Discriminatie bij opsporingsfraude. In onze ogen was deze uitspraak erg ongelukkig, ook het College deelde het standpunt dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat fraude niet bestraft wordt.

In reactie op vragen deelt wethouder de Ridder eind januari mede dat het College overweegt een procedure bij het Europese Hof aan te spannen.

Begin oktober heeft de CRvB in een viertal vergelijkbare zaken betreffende frauderende bijstandsturken de gemeenten wel in het gelijk gesteld; het bewijs was rechtmatig verkregen!

Reden om de volgende vragen te stellen.

  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat bijstandsfraudeurs nooit vrij spel mogen krijgen, ongeacht nationaliteit of land van herkomst?
  • Begin dit jaar (februari) is door het College overwogen om naar het Europees Hof te stappen betreffende de eerdere uitspraak van de CRvB, wat is de huidige stand van zaken?
  • Wordt op dit moment nog actief door de gemeente Tilburg onderzoek gedaan naar mogelijke bijstandsfraude door inwoners die bezittingen (boven de vermogensgrens van 12.040 euro) hebben in het buitenland? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  • Biedt de laatste uitspraak van de CRvB betreffende onderzoek naar frauderende bijstandsontvangers wellicht nieuwe kansen/mogelijkheden voor de gemeente Tilburg?
Dank u voor het delen!