Afgelopen week is in gesprekken met bewoners aan de Piushaven wederom geklaagd over de onaantrekkelijke looproute tussen Piushaven en de binnenstad en winkelcentrum AaBeFabriek. Reden voor Lokaal Tilburg hier nog maar eens vragen over te stellen.

Bij de besluitvorming over dit nieuwe wijkwinkelcentrum, op een steenworp afstand van onze binnenstad, is steeds het belang van een goede en veilige verbinding met de binnenstad van Tilburg onderstreept.

  • Waarom is deze hoogwaardige verbinding, met name voor voetgangers, nog steeds niet tot stand gebracht?
  • Onderschrijft het College wel het belang van deze hoogwaardige verbinding waardoor bezoekers van de AaBeFabriek uitgenodigd worden ook onze binnenstad te bezoeken?

Met name het kruispunt Fatimastraat – Wethouder Baggermanlaan is voor voetgangers erg gevaarlijk, zeker voor mensen met wandelwagen, rolstoel etc. Lokaal Tilburg pleit dan ook voor een snellere oplossing en niet te wachten totdat de gebiedsontwikkeling “Fabriekskwartier” verder gevorderd is. Voorlopig zou een zebrapad op de looproute bij de kruising al een veiligere oversteek bieden (zeker in combinatie met waarschuwingsborden etc.).

  • Is het College bereid op korte termijn te zorgen voor een veiligere oversteekvoorziening?
Dank u voor het delen!