Afgelopen week ontving de fractie van Lokaal Tilburg wederom bericht van omwonenden omtrent de overlast in de Nijverstraat en met name over de manier waarop de “overheid” omgaat met meldingen. In de bijlage de brief van omwonende met deze ervaringen.

Deze brief is mede aanleiding tot de volgende vragen:

  • De burgemeester heeft de panden in de Nijverstraat ‘onder verscherpt toezicht gesteld’, wat is de betekenis hiervan in de praktijk?
  • In de casus van 14 april 2018 zijn er verschillende meldingen door omwonenden, wordt de geluidsoverlast ook gemeten maar toch wordt er door de politie niet tegen opgetreden! Waarom niet en wie beslist uiteindelijk dat er niet wordt gehandhaafd?
  • De nieuwe “Aso-wet” (01072017 / wet aanpak woonoverlast) biedt mogelijkheden structurele overlast aan te pakken door middel van een zogenaamd “gedragsaanwijzing”, opleggen van een dwangsom etc. Wordt deze “Aso-wet” ook in Tilburg al toegepast?
  • Hoe vaak zijn er sinds 1 juli 2017 in Tilburg ook daadwerkelijk al dwangsommen opgelegd met betrekking tot woonoverlast?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!