Vragen over de defecte liften in de Parkeergarage Pieter Vreedeplein en de vooraf ontvangen reactie van het College op de ingetrokken motie “Actueel” d.d. 18 maart 2018.

Onzes inziens is het vrij ongebruikelijk dat het College voorafgaand aan een Raadsvergadering al een reactie geeft over een ingediende “Motie Actueel”.

  • Waarom is hiervoor gekozen en niet gewacht tot de behandeling in de Raad?
  • Hoe is de huidige stand van zaken betreffende de aanbesteding en het geschetste tijdspad m.b.t. vervanging?
  • De bestaande liften zijn ca. 10 jaar in gebruik, de afschrijvingstermijn voor dergelijke liften is volgens de afschrijvingstabel van “regelgeving.overheid.nl” 25 jaar voor liftinstallaties en 15 jaar voor liftdeuren en besturing.
  • Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente m.b.t. het nu al moeten vervangen en waren de bestaande liften wel geschikt voor intensief gebruik en ‘vandalisme-proof’?
  • Is bij de aanbesteding wel rekening gehouden met dit intensieve gebruik en eisen m.b.t. vandalisme etc.?
  • Wie draait op voor de kosten van de ingehuurde “gastheren/vrouwen” parkeergarage waarover gesproken wordt en die vanaf half maart inmiddels ingezet worden?
Dank u voor het delen!