Naar aanleiding van gesprekken met omwonenden, het bestuur Werkgroep Behoud Moerenburg en eigen waarnemingen willen wij aandacht vragen voor een onacceptabele situatie op het perceel Zandstraat 13. De werkgroep zet zich al jaren actief in voor het behouden en verbeteren van de landschappelijke waarde gebied Moerenburg. De situatie op het perceel Zandstraat 13 is echter al jaren een doorn in het oog. Al bijna 3 jaar (sinds maart 2015) zet de werkgroep zich in voor het op de juiste wijze gebruiken van dit bewuste perceel (kleinschalig agrarisch) maar handhavingsverzoeken, waarschuwingsbrieven en “last onder dwangsom” aan de eigenaar van het perceel, hebben onvoldoende resultaat opgeleverd.

Reden voor de fractie van Lokaal Tilburg hierbij de volgende vragen.

  • Is het College bekend met de ongewenste situatie op het perceel Zandstraat 13 en de moeizame “verstandhouding” Werkgroep Behoud Moerenburg en de gemeente m.b.t. het handhavingsverzoek?
  • In april 2015 zijn door team “Handhaving & Toezicht” 4 overtredingen geconstateerd waarvan de belangrijkste (gronden worden niet agrarisch gebruikt en illegale bouwwerken) nog steeds van toepassing zijn (zie actuele fotoreportage). De kwestie speelt nu dus al bijna 3 jaar, waarom wordt hier niet actiever/sneller tegen opgetreden, welke (wettelijke) termijnen zijn van toepassing bij dit soort trajecten?
  • Deelt u het standpunt van de werkgroep dat pas sprake is van “agrarisch gebruik” als er ook daadwerkelijk, structureel agrarische activiteiten plaatsvinden en alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (manege/paardenfokkerij) en het aanwezig zijn van een “stal” hiervoor niet voldoende zijn?
  • Is het College ook van mening dat landschapspark Moerenburg een beschermde status verdient en dat de werkgroep terecht ook juridische procedures inzet om de landschappelijke waarde te behouden/versterken? Wat gaat het College nu ondernemen in deze kwestie?

Antwoorden zijn te vinden via deze link naar Tilburg notubiz.


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 47 vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!