Lokaal Tilburg krijgt steeds meer signalen van bewoners en ondernemers in de Piushaven dat men zich ernstig zorgen maakt omtrent recente horecaplannen en ontwikkelingen. In het verleden zijn door het College heldere beloftes gemaakt omtrent het maximum van horecagelegenheden in dit gebied.

Reden voor Lokaal Tilburg hierbij onderstaande vragen ex. Artikel 47 te stellen.

  • Is het College bekend met de zorgen van bewoners en (horeca-)ondernemers in de Piushaven en omgeving omtrent de nieuwe uitbreidingen in deze sector en de gevolgen voor het woongenot van de bewoners en de levensvatbaarheid van de bestaande horecazaken?
  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat de Piushaven geen nieuw “Horeca Concentratie Gebied” mag worden en dat het beleid hierop moet aansluiten op de wensen van bewoners en reeds gevestigde ondernemers?

Lokaal Tilburg steunt de ambitie van het College om de aantrekkelijkheid van de Piushaven verder te versterken (meer sfeer, beleving etc.) maar ondersteunt de aanbevelingen in het rapport “Van Spronsen & Partners” m.b.t. de “Ontwikkellocatie Piushaven”; inzetten op leisure functies, betere verbinding met het buitengebied en alleen gedoseerde horeca-ontwikkeling in de luxe restaurantsector (zoals onlangs RAK).

  • Onderschrijft het College dit advies?
  • Onderschrijft het College nog steeds het standpunt van maximaal 14 horecagelegenheden in het Piushavengebied?

De “Ontwikkellocatie Piushaven” is groter dan alleen de Havenkom, in het verleden werden ook horecavestigingen zoals “Villa Pastorie” en “De Visserij” betrokken bij de visie op dit gebied.

  • Deelt u de mening van ondernemers en bewoners dat deze horecavestigingen ook meegenomen moeten worden bij beleidskeuzes en toekomstige ontwikkelingen?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 47 vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!