Lokaal Tilburg kijkt met verbazing naar de recente discussie rondom het beeld van Peerke Donders maar met name ook de zgn. “moderne beeldenstorm” in de Randstad / Amsterdam; initiatieven om beelden van beroemde historische personen weg te halen of namen van scholen, gebouwen, straten te veranderen vanwege de rol van deze personen in de vaderlandse geschiedenis.

Reden voor Lokaal Tilburg om wat meer inzicht te krijgen met betrekking tot het Collegestandpunt in deze discussie en hierbij onderstaande vragen ex. Artikel 47 te stellen.

Is het College bekend met initiatieven van “actiegroepen” die specifieke herinneringen uit de vaderlandse geschiedenis ook in Tilburg uit de openbare ruimte willen verwijderen en/of vervangen? Zo ja, welke?

Ook in Tilburg zijn bijvoorbeeld volop straten vernoemd naar bekende zeevaarders, oorlogshelden etc. die van grote historische betekenis zijn geweest. Lokaal Tilburg kijkt met verbazing naar initiatieven van “actiegroepen” de nationale geschiedschrijving opnieuw op “goed of fout” te willen beoordelen. Hoe kijkt het College naar dergelijke initiatieven?

Bent u bereid eventuele verzoeken “ter kennisgeving aan te nemen”?

Dank u voor het delen!