Zowel bij de bevoorrading van winkels, horeca of bouwlocaties, verhuizingen of afvoer van afval is er een grote toename van het aantal vrachtwagens in onze stad waar te nemen. Mede door de stedelijke verdichting, toenemende mobiliteit en hogere wensen van consumenten en bewoners, vooral het afhandelen van het nieuwe digitale winkelen, gaat onze stad geleidelijk dichtslibben.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft onlangs een aantal adviezen gegeven om aan deze toenemende ergernis een halt toe te roepen. Dit uitgebreid advies moeten we een grote waarde toekennen.

Lokaal Tilburg ziet ook mogelijkheden in het inrichten van verdeelcentra aan de rand van de stad en met kleiner materiaal de binnenstedelijke wijken te bedienen.

Vragen

  • Heeft het College kennis genomen van de adviesbrief van het TLN ?
  • Wil het College uitvoering geven aan deze adviezen, dan wel te starten in fases?
  • Kan het College voorstellen uitwerken voor het realiseren van verdeelcentra?
  • Heeft het College wellicht zelf nog ideeën om het dichtslibben van de stad te voorkomen??
Dank u voor het delen!