De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 6 en 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018.

Constaterende dat

  • Dit College niet echt enthousiast is over het toepassen van de bestaande leegstandsverordening.
  • In met name de aanloopstraten en enkele wijkwinkelcentra nog steeds sprake is van structurele leegstand.
  • Langdurige leegstand de uitstraling van de leefomgeving negatief beïnvloedt en vaak de bron is van verdere verpaupering.
  • Bij startende ondernemers, creatieve- en/of culturele bedrijven en personen etc. meer dan voldoende belangstelling is voor dit soort locaties.
  • De commerciële huurprijzen echter vaak het struikelblok zijn.
  • Een tijdelijke bijdrage in de huurkosten een steuntje in de rug kan zijn om zo een nieuwe invulling te geven aan leegstaande panden.
  • Dit soort regelingen in andere gemeentes zoals ‘s-Hertogenbosch succesvol worden toegepast.

Draagt het College op

Binnen 3 maanden met een voorstel te komen voor een subsidieregeling “tijdelijk gebruik leegstaande winkel-/horecapanden” met als doel samen met ondernemersorganisaties en vastgoedeigenaren een tijdelijke bijdrage te leveren in de huurkosten en/of inrichtingskosten aan potentiële huurders die een gewenste activiteit verrichten. Hiervoor in de begroting 2018 een bedrag van 50.000 euro vrij te maken voor de periode van 1 jaar.

Namens “Lokaal Tilburg”
Frans van Aarle

Dank u voor het delen!