Op 16 augustus 2017 heeft Lokaal Tilburg de volgende artikel 47 vragen gesteld betreffende nieuw Infotainmentpark in Tilburg

Lokaal Tilburg ontvangt steeds meer signalen dat er nu concrete plannen zijn om op het voormalige MOB-complex in Tilburg-Noord een nieuw en uniek infotainment themepark “WasteWorld” te vestigen. Komende week bezoekt een delegatie van “WasteWorld” de beoogde locatie.

De ambities van de Stichting WasteWorld, bestaande uit 7 Nederlandse ondernemers, klinken bij Lokaal Tilburg als muziek in de oren. De stichting wil door middel van FUN, EDUCATIE en INNOVATIE bereiken dat kinderen, hun ouders en opa’s en oma’s op een avontuurlijke manier bewust worden van de vele mogelijkheden van afval. Ruim een jaar geleden (juni 2016) zijn hierover al vragen gesteld door de CDA-fractie, ook de fractie van Lokaal Tilburg is erg enthousiast over dit initiatief en vraagt zich af welke rol de gemeente Tilburg hierin nu speelt, vandaar hierbij de volgende Artikel 47 vragen

  • Hoe concreet is de kans dat Wasteworld zich inderdaad op het MOB-complex gaat vestigen?
  • Op welke wijze is het College op dit moment zelf betrokken bij dit initiatief, is het bestemmingsplan-technisch mogelijk op deze locatie (MOB-complex) en bent u bereid hieraan mee te werken?
  • Het haalbaarheidsonderzoek/ondernemersplan dat de stichting WasteWorld laat opstellen wordt uitgevoerd met financiële steun van o.a. de provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant. De vraag is of de gemeente Tilburg ook benaderd is om partner te worden van deze stichting en zo ja, wat is het standpunt ten opzichte van dit verzoek?

 

 

Dank u voor het delen!