Naar aanleiding van opmerkingen/vragen van bezorgde inwoners en het artikel in het Brabants Dagblad van hedenochtend betreffende de grote toename van het aantal autobranden in onze stad, willen wij hierbij onderstaande vragen ex. Artikel 47  stellen:

  1. in het artikel van het Brabants Dagblad wordt gesproken over een trend met betrekking tot het aantal autobranden in Tilburg. De teller staat voor 2017 al op 52, terwijl er in heel 2016 sprake was van 42 autobranden. Deelt u de mening van de woordvoerder politie, dat er sprake is van een (negatieve) trend?
  2. Bewoners in o.a. Korvel zijn bevreesd, dat hun auto het volgende doelwit is en klagen over het gebrek aan (camera-)toezicht en de vaak slechte verlichting van de vele hofjes in dit deel van de stad. Deelt u de mening van de bewoners dat meer toezicht en betere verlichting wel degelijk preventief kan werken tegen overlast en vandalisme? Zo ja, bent u bereid deze  opties te bekijken?
  3. De politie geeft aan om extra maatregelen te nemen door “voortaan met twee auto’s ter plaatse te zijn bij een autobrand, uitgebreid sporen- en buurtonderzoek en de inzet van een analist” (citaat BD). Welke acties/maatregelen ziet het College verder nog als mogelijkheid om de onrust bij de bewoners weg te nemen en de dader(s) te arresteren?
Dank u voor het delen!