Dubbele precariobelasting

Afgelopen week zijn de aanslagen Precariobelasting 2017 verzonden en het aanslagbiljet roept bij een aantal ondernemers vragen op. Lokaal Tilburg is hierover benaderd. Het betreft met name de suggestie, dat er mogelijk sprake zou zijn van het dubbel heffen van belasting voor gevelreclames (precario- en reclamebelasting). Desbetreffende ondernemers hebben geen problemen met de reclamebelasting als instrument ter bijdrage aan een Ondernemersfonds, maar zij vragen zich wel af of bij het vaststellen van de aanslagen Precariobelasting hier wel rekening mee is gehouden.

Naar aanleiding van deze opmerkingen wil Lokaal Tilburg  hierbij onderstaande vragen ex. Artikel 47 stellen:

1.       Bij een aantal ondernemers is onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van de ontvangen aanslag Precariobelasting 2017. Het betreft met name de heffing voor reclameuitingen aan de gevel. Kan hier sprake zijn van het dubbel heffen van belasting bij ondernemers, die ook reclamebelasting betalen?

2.       Wat is het verschil tussen een bedrijfsuiting op de gevel (Verordening Precariobelasting/ Hoofdstuk 1; nr. 44 code 250: ‘gevelreclameborden’) en ‘het hebben van een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg’ (Verordening Reclamebelasting Linten 2017; Artikel 3)?

3.       Is hier naar de mening van het College mogelijk sprake van het dubbel heffen van belasting? Zo ja, acht het College deze situatie wenselijk en is men eventueel bereid de Verordening Precariobelasting op dit punt aan te passen?

Dank u voor het delen!