De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 3 juli 2017 ter bespreking van het Raadsvoorstel wijziging Referendumverordening

Constaterende dat

De wijziging ten opzichte van de bestaande verordening uit 2004 bij de uitzonderingen in Artikel 3 punt g. ( “een referendum kan niet gehouden worden over besluit waarbij het belang van het referendum, naar het oordeel van de raad, niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid van de raad voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving”), een verruiming is van de mogelijkheid een referendum tegen te houden

Overwegende dat

Het democratisch recht van onze burgers om invloed uit te oefenen op politieke besluitvorming, desnoods door middel van een referendum, niet beperkt mag worden omdat een meerderheid van de raad dit niet welgevallig is

Wijzigt het Raadsbesluit behorende bij het Raadsvoorstel als volgt

Artikel 3 onderdeel g blijft de tekst uit de Referendumverordening Tilburg 2004 in de kern gehandhaafd, namelijk;

“besluit waarbij het belang van het referendum naar het oordeel van de raad, niet opweegt tegen de verantwoordelijkheid van de raad voor kwetsbare groepen en hun plaats in de samenleving”

Namens “Lokaal Tilburg”

Frans van Aarle

 

 

Dank u voor het delen!