Bij de bewoners/bezoekers aan het Kromhoutpark is deze week nogal wat commotie ontstaan omtrent de sterfte van de jonge zwaantjes die enkele weken geleden geboren zijn. Dit voorjaar was eerder al onrust ontstaan over het optreden van vandalen die het als een sport zagen het broedende zwanenpaar te bekogelen met alles wat voorhanden was.

Na meldingen door verontruste buurtbewoners zijn door de gemeente hekken geplaatst en hebben omwonenden zelfs extra toezicht georganiseerd.

  • Klopt het dat bezorgde buurtbewoners/bezoekers van het Kromhoutpark de laatste dagen meermaals melding hebben gemaakt over dode vissen in de vijver en hun zorgen omtrent de waterkwaliteit in de vijver Kromhoutpark?
  • In onze gemeente de laatste jaren regelmatig sprake is van een verslechterde waterkwaliteit in vijvers en plassen door de warmere zomers/klimaatverandering (botulisme, blauwalg etc.) is er inderdaad sprake van een structureel probleem?
  • Wordt hier door de gemeente wel op geacteerd, en zo ja op welke wijze?
  • Waarom is niet adequater gehandeld na de eerste meldingen betreffende de waterkwaliteit/sterfte dieren in het Kromhoutpark?
  • Botulisme schijnt ook hier de oorzaak te zijn van dit dierenleed, klopt het dat de zwanen hiervoor behandeld hadden kunnen worden en zo ja, waarom is die niet
    (proactief) gebeurd?
  • Wat zijn de mogelijke risico’s voor de gezondheid van de mens als men in aanraking komt met mogelijk besmet water/dode dieren etc.

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!