De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 22 mei 2017 ter bespreking van het Raadsvoorstel aanleg parkeerplaatsen Stappegoor

Constaterende dat

Lokaal Tilburg op 17 oktober 2016 al een motie heeft ingediend voor het faciliteren van voldoende gratis parkeergelegenheid t.b.v. de sportwinkels op Stappegoor.

De ondernemers van deze winkels waardering hebben voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in de zgn. “blauwe zone” maar ervaren en bevreesd zijn dat de nu voorgestelde parkeerduur, eerste uur gratis, voor hun klanten te kort is.

Tijdens de aankoop van specifieke sportartikelen is goed advies erg belangrijk en het steeds op de klok moeten kijken werkt niet verkoop bevorderend. Ook bij andere (sport-)speciaalzaken op perifere locaties sprake is van gratis parkeren voor de deur.

Van mening is dat

De sportwinkels op Stappegoor uit concurrentieoverwegingen recht hebben op een gelijk speelveld ten op zichtte van andere soortelijke winkels op perifere locaties in Tilburg. In het verleden hierover ook toezeggingen (gratis parkeren) zijn gedaan.

Het uitbreiden van de gratis parkeerduur in de blauwe zone naar 2 uur indien finan-cieel noodzakelijk nog gecompenseerd kan worden door het tarief aan te passen.

Draagt het College op

Punt 2 in het Raadsvoorstel zodanig aan te passen waardoor het parkeren in de “geïntegreerde blauwe zone” de eerste 2 uren een tarief krijgt van € 0,–.

Namens “Lokaal Tilburg”
Frans van Aarle

Dank u voor het delen!