Lokaal Tilburg is hedenavond (24 april) aanwezig geweest bij een inderhaast georganiseerde informatie-avond over de plannen met betrekking tot de Waterzuivering RWZI aan de Hoevense Kanaaldijk. Deze informatiebijeenkomst is ons pas vanmiddag officieel bekend geworden (mail griffie 24/4 – 14.19u.)

  • Naar aanleiding van de ervaringen rondom deze informatieavond over het zgn. “Moerenburg Park” willen wij hierbij onderstaande vragen ex. Artikel 47 stellen;
  • Waarom is de “politiek” niet (eerder) voor deze informatieavond uitgenodigd, zeker gezien het feit dat hierbij ook een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was die een toelichting gaf op de plannen en vragen vanuit de zaal beantwoorde.
  • Waarom heeft de gemeente niet eerder de omwonenden/Raadsleden geïnformeerd over de plannen om het stadsstrand naar deze locatie te verplaatsen, zeker gezien het feit dat enkele bewoners maanden geleden hiervan al op de hoogte waren?
  • Het mogelijk vestigen van een stadsstrand (“Moerenburg Park”) heeft voor veel onrust gezorgd bij de omwonenden, men vreest dat de rust en het unieke landschappelijke karakter van dit gebied wordt aangetast en vooral de leefbaarheid onder druk komt te staan. Welke rol speelt de gemeente bij dit initiatief?
  • Omwonenden vrezen vooral de overlast die veroorzaakt wordt door de komst van een druk bezochte recreatievoorziening met horeca (categorie 1), de verkeersdruk, geluidsoverlast etc. Op welke wijze wil de gemeente deze mogelijke overlast beheersbaar houden en welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar?
  • Vanuit het bestemmingsplan (2010) is horeca categorie 1 toegestaan op deze locatie. Welke sluitingstijden zijn hierbij van toepassing?

Met vriendelijke groet,

Frans van Aarle,
Lokaal Tilburg


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!