Hieronder kunt u het Initiatiefvoorstel lezen dat Lokaal Tilburg indiende op 3 april 2017.

Constaterende dat;

  • De Teek ook in Tilburg overal voorkomt (bossen, parken, tuinen etc.);
  • 20% van de Teken besmet is met de Borrelia bacterieSprake is van een explosieve toename van Tekenbeetziekten bij mens en (huis-)dier; ca. 23.500 mensen per jaar door besmette teken de ziekte van Lyme krijgen;
  • De gevolgen van de ziekte zijn diepgaand en het herstel is langdurig maar de ziekte kan zelfs ook leiden tot de dood;
  • (Dieren-)artsen in Tilburg van mening zijn dat er meer aandacht besteed moet worden aan de risico’s van een Tekenbeet;
  • Tilburgers over het algemeen maar zelden de GGD bezoeken waardoor de voorlichting tekort schiet bij het algemeen publiek.

Overwegende dat

  • Het van cruciaal belang is dat er een efficiënte en grondige voorlichtingscampagne wordt gestart waarin alle inwoners van Tilburg beter geïnformeerd worden hoe men met deze bedreiging om kan gaan.
  • Hoe tekenbeten voorkomen kunnen worden, hoe tekenbeten te herkennen, sneller te handelen en wanneer men de arts moet raadplegen.
  • Bijvoorbeeld het plaatsen van waarschuwingsborden bij de toegangswegen naar onze bossen en parken een simpel en nuttig instrument zijn.
  • Voorstel een bredere voorlichtingscampagne Tekenbeetziekten te organiseren.

Lokaal Tilburg draagt het college op om samen met de GGD Hart van Brabant zo snel mogelijk te komen met een uitgewerkt voorstel om de voorlichting over tekenbeetziekten te verbeteren waarbij gedacht wordt aan waarschuwingsborden, voorlichting op scholen, informatievoorziening op gemeentelijke pagina’s in de Tilburgse koerier etcetera.

Namens Lokaal Tilburg,

Frans van Aarle
Jan Heijman

Dank u voor het delen!