Midi theaterFoto van Streetview.

Raadsvergadering 6 maart 2017

Voorzitter,

Ook de fractie van Lokaal Tilburg had in eerste instantie zoiets als “goed dat eindelijk aan de Midi-soap een einde komt” en begrip voor het Collegebesluit van 21 februari j.l. om medewerking te verlenen aan de (door-)verkoop.

Het boek sluiten zal ongetwijfeld de wens zijn van veel belanghebbenden, maar gaandeweg het doornemen van alle stukken kwamen steeds meer vragen boven tafel. Niet alleen de vraag hoe het in hemelsnaam mogelijk is geweest meer dan 10 miljoen euro gemeenschapsgeld te verkwanselen aan dit project, maar vooral ook hoe het zo verkeerd kon gaan en waarom een aantal vroegtijdige signalen niet is op opgepikt door het College.

  • Op 14 januari 2008 koopt de gemeente Tilburg (afd. Vastgoed) voor   2.550.000  euro het bioscoopcomplex Heuvelring 106-108 en in de leveringsakte gaat het al mis met de zogenaamde overige bepalingen in de leveringsakte; in Artikel 4.3 valt te lezen dat de verkoper niet instaat voor de geschiktheid als theater en maakt het voorbehoud niet aansprakelijk te zijn voor gebreken (“tenzij het een gebrek vertoont dat ook bij het gebruik als bioscoop een gebrek zou zijn”). Heeft de gemeente wel gebruik gemaakt van het recht vooraf het object te inspecteren?
  • Waarom besluit het College op 15 november 2011 een strook van 200 m2 van het Panhuijsenpad, waarde ca. 200.000 euro, weg te geven en hoe heeft men dit kunnen besluiten simpel vanwege het feit dat het perceel pas een half jaar later is aangekocht? (op 15 mei 2012 !!!)
  • Waarom heeft het College bij de verkoop eind 2013 gekozen voor alleen een ‘economische overdracht’ en maakt men geen gebruik van de op 20 november 2014 afgesloten overeenkomst betreffende de aansprakelijkheid voor de ‘vochtproblematiek in de kelder’ (citaat artikel 1.1)? De kopers maken gebruik van deze optie tot afkoop vochtproblematiek en ontvangen ter compensatie een korting van 72.600 euro op de koopprijs!
  • Waarom is de gemeente aansprakelijk voor het geluidsprobleem aan de voorzijde? In de koopovereenkomsten is betreffende ‘geluid’ alleen sprake van een geluidsprobleem aan de achterzijde. Sterker nog: in de koopovereenkomst van 25 november 2013 staat letterlijk; “in aanmerking nemende…. ; dat het de koper bekend is dat de theaterzaal een beperking heeft qua geluidsniveau” (einde citaat).

Voorzitter,

Ook Lokaal Tilburg wil het dossier “Midi-theater” graag afsluiten, maar wil wel de gehele gang van zaken vanaf de beslissing van het College op 15-11-2011 (besluit verkoop) tot aan de dag van vandaag evalueren en kritisch tegen het licht houden. Wie werkt kan fouten maken, maar van fouten kun je ook lering trekken en dan heeft deze hele Midi-soap in ieder geval nog iets opgeleverd.

Dank u voor het delen!