Zicht De Leijhoeve dreigt verstoord te worden.

Naar aanleiding van ontvangen signalen vanuit bewoners ‘De Leijhoeve’ en de presentatie  voor de Omgevingscommissie op 15 februari 2017  maken wij ons ernstig zorgen over de vestiging van een garagebedrijf op de strategische knoop Zorgcampus Leijpark (Kempenbaan-West).

Deze belangrijke zichtlocatie dreigt verstoord te gaan worden door een dominant gebouw dat totaal niet past in de parkachtige setting rondom de zorgappartementen. Bovendien is tijdens een gesprek met een afvaardiging van bewoners Woonlandschap De Leijhoeve gebleken dat veel bewoners niet op de hoogte waren van deze ontwikkelingen. Redenen voor Lokaal Tilburg om hierover vragen ex. Art. 47 stellen.

Vragen:

  • Is de Gemeente Tilburg  bekend met de ongerustheid bij bewoners “De Leijhoeve” over de mogelijke vestiging van garagebedrijf Renova naast de deur van hun appartement en dat zij in hun ogen hierover niet voldoende geïnformeerd zijn?
    -Zo ja, bent u bereid deze bewoners alsnog volledig te informeren over de plannen?
    -Zo nee, ziet u dit dan niet als een taak van de ontwikkelaars de bewoners Leijhoeve hierover helder te informeren en mogelijk de ongerustheid weg te nemen?
  • Is de gemeente Tilburg op de hoogte van het feit dat de percelen gelegen tussen Kempenbaan en de Leijhoeve nota bene door de ontwikkelaar Leijhoeve zelf verkocht zijn als bouwgrond voor de bouw van een BMW-garage waarbij ook de bouwmassa bij  levering (Leveringsakte 29-2-2016) al bekend was?
  • Is de Gemeente Tilburg bereid mee te werken aan de mogelijke kap van (monumentale?) bomen ten behoeve van deze ontwikkeling?
  • Lokaal Tilburg is van mening dat de vestiging van een garagebedrijf op deze locatie afbreuk doet aan de uitstraling van Zorgcampus Leijpark en het woongenot van de bewoners De Leijhoeve niet bevorderd. Op welke wijze wil/kan het College het huidige woongenot van deze bewoners garanderen?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!