Op 30 januari 2017 vond in de gemeenteraad de behandeling plaats van de Kadernota subsidiebeleid 2017/2020 en de Algemene subsidieverordening Tilburg 2017 plaats.

Onze fractieleider Frans van Aarle sprak de raad toe met de onderstaande inspreektekst.

Voorzitter,

Gisterenochtend was ik te gast bij het eerste koffieconcert `Kaffee und Kuchen` in theater de Boemel. Dat de initiatiefnemers een schot in de roos hadden bleek wel uit de belangstelling, al voor twaalven zat de Boemel overvol en ruim 250 bezoekers genoten van dit gratis concert, waar men voor de koffie slechts €1,00 betaald en de organisatie voorzichtig vraagt om na afloop wat geld in de pot te storten om de kosten te kunnen betalen. Grote waardering voor de solisten die op vrijwillige basis optreden en de gasten verrassen met een sfeervol concert met een staande ovatie als enige beloning.
Dit concert bij de Boemel was volledig gratis te bezoeken en men krijgt geen dubbeltje subsidie en daar zit dan ook de boodschap van vanochtend want vooral deze Tilburgse artiesten, de vrijwilligers en de bezoekers van de Boemel hebben het recht te weten dat de Tilburgse subsidiegelden goed besteed worden. Deze subsidies worden nog steeds betaald met belastinggelden, belastinggelden betaald door onze inwoners en bedrijven die recht hebben op verantwoording hoe deze gelden besteed worden en wat het heeft opgeleverd. Het is dan ook de taak van deze Raad om hier kritisch op toe te zien.

Voorzitter, op de site van de gemeente Tilburg valt te lezen dat er in 2015 ruim 600 subsidies zijn verstrekt voor een totaalbedrag van 128.235.673 euro. Van 61 euro aan de “Kano Club Tilburg” tot 6 miljoen aan de Bibliotheek Midden-Brabant. Bij iedere subsidie moeten wij ons afvragen als wie, wat, waar en waarom. Voor Lokaal Tilburg is een subsidie geen vanzelfsprekendheid, er moet altijd sprake zijn van een “win-win” situatie voor onze stad. Subsidies verantwoorden is voor Lokaal Tilburg niet meer dan logisch, niet vanwege een gebrek aan vertrouwen maar simpel vanwege het feit dat wij subsidiëren met andermans geld.
Verontrustend is dan ook om vast te stellen dat op de site “subsidies en regelingen” een onderscheid wordt gemaakt in 9 verschillende categorieën waarbij alleen de categorie “Evenementen” de mogelijkheid biedt om een “verantwoordingsformulier” te downloaden, Waarom wordt deze service niet standaard aangeboden bij alle subsidies?
De kadernota spreekt op blz. 3 wel over “wij werken aan een standaard verantwoordingsformat” maar wanneer is dit dan ook in de praktijk beschikbaar?

Voorzitter, de brief van de Rekenkamer spreekt helaas over het nog steeds niet voldoende informeren van de Raad over de doeltreffendheid en effecten van subsidies.
Deze conclusie moet het College toch serieus nemen en het is voor Lokaal Tilburg dan ook onbegrijpelijk dat bij de uitgangspunten van deze kadernota niets te lezen valt over de verantwoording van subsidiegelden. Waarom is het advies van de Rekenkamer en wellicht wel de belangrijkste lessen (controle & evaluatie) geen uitgangspunt voor deze kadernota? Op blz. 10 spreekt de nota, ik citeer; “ en er zeker nog de uitdaging ligt om inzicht in doeltreffendheid en effectiviteit van subsidies verder te ontwikkelen”  waarom is dit nog niet verder uitgewerkt en is het wegbezuinigen van het evaluatiebudget van 68.000 euro niet een verkeerde keuze geweest?

Voor Lokaal Tilburg is de kern van het subsidiebeleid dat er sprake moet zijn van een
“win-win” situatie, wij moeten de stad uit kunnen leggen waarom een subsidie verstrekt is en wat het heeft opgeleverd, de kadernota spreekt dan over de publieke verantwoording, het simpel publiceren van het jaarverslag op een website van een organisatie (blz. 13) is toch een andere vertaling van publiek verantwoorden wat er met ons belastinggeld gedaan is dan Lokaal Tilburg voor ogen heeft. De belasting-betaler heeft  recht op een duidelijke evaluatie, zeker de vrijwilligers en organisaties waarvan hun subsidieverzoeken zijn afgewezen,  ook die van theater de Boemel!

Dank u voor het delen!