De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 30 januari 2017 ter bespreking van het Raadsvoorstel vaststelling Horecabeleid Tilburg

Constaterende dat

De mogelijkheden om in het kernwinkelgebied een winkelpand te “verkleuren” naar (dag-)horeca beperkt zijn vanwege het onderscheid tussen horeca en detailhandel in bestemmingsplannen.

Overwegende dat

de binnenstad van de toekomst een mix is van ontmoeten en beleven; winkels, kunst & cultuur, horeca, showrooms, brandstores etc.

De Retailagenda adviseert nieuwe concepten te bevorderen, de beleving in de winkelstraat te stimuleren door meer variatie in het aanbod en leegstaande winkelpanden eventueel te laten verkleuren naar o.a. horecaconcepten.

Het Adviesrapport van “Van Spronsen & Partners” voor het kernwinkelgebied spreekt over “beperkt aanpassingen gewenst” op voorwaarde dat nieuwe horeca ook overdag geopend is

Restaurants (categorie 3) steeds meer overdag geopend zijn voor o.a. koffie, lunch, “high-tea” en diner.

Draagt het College op

In het Raadsvoorstel ruimte te bieden om buiten de zgn. daghoreca (categorie 1) met name in de Heuvelstraat en directe omgeving ook beperkt restaurants (categorie 3) toe te staan op voorwaarde dat deze vanaf 11.00u. geopend zijn

Namens “Lokaal Tilburg”
Frans van Aarle

Dank u voor het delen!