De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 7 maart 2016 ter bespreking van het Raadsvoorstel vraagstelling en communicatie referendum gebiedsontwikkeling Stadhuisplein e.o.

Constaterende dat

Bijna 10.000 Tilburgers het initiatief voor een Raadgevend referendum over het Raadsbesluit betreffende de gebiedsontwikkeling omgeving Stadhuisplein d.d. 21 september 2015 ondersteunen.

Gezien de kritiek vanuit deze initiatiefnemers de referendumcommissie met de voorgestelde vraagstelling geen gelukkige keuze heeft gemaakt

De Burgemeester tijdens de behandeling van het Referendum zelf een geschikte vraagstelling formuleerde; “Willen we Stadskantoor 1 restaureren en van het Stadhuisplein een groene, openbare ruimte maken of willen we Stadskantoor 1 uitbouwen met winkels en ook het Stadhuisplein door een projectontwikkelaar laten verbouwen tot smalle winkelstraten”

Overwegende dat

De vraagstelling van het Raadgevend referendum alleen betrekking mag hebben op het onderwerp zoals vermeld op het officiële, door de gemeente zelf verstrekte formulier ter ondersteuning van het verzoek tot het houden van een Referendum; het Raadsbesluit van 21 september jl.

Wijzigt het Raadsbesluit behorende bij het Raadsvoorstel als volgt

“De vraagstelling voor het referendum gebiedsontwikkeling Stadhuisplein als volgt vaststellen;

Willen we Stadskantoor 1 restaureren en van het Stadhuisplein een groene, openbare ruimte maken of willen we het Stadskantoor 1 uitbouwen met winkels en ook het Stadhuisplein door een projectontwikkelaar laten verbouwen tot smalle winkelstraten”

Namens “Lokaal Tilburg”

Frans van Aarle

 

 

Dank u voor het delen!